Fra udstillingen i Helligåndshuset, Randers - April 2005